Informacje RODO - Gabinet Fizjoterapii Urszula Półtorak

Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gabinet Fizjoterapii Urszula Półtorak z siedzibą w Leżajsku 37-300 przy ul. Przemysłowej 4b. Miejsce udzielania świadczeń mieści się w Leżajsku 37-300 przy ul. Adama Mickiewicza 39a. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w celu kontaktu oraz realizacją usługi medycznych w tym konsultacji, diagnostyki i leczenia fizjoterapeutycznego oraz odnowy biologicznej przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych w Gabinecie Fizjoterapii Urszula Półtorak.
1. Możesz kontaktować się z Administratorem korespondencyjnie pod aresem siedziby lub wysyłając email na adres: kontakt@fizjoterapia.lezajsk.pl
2. Administrator wyznaczył osobę z którą możesz się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych pod adresem email: odo@fizjoterapia.lezajsk.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Art.9 ust 2 lit. h RODO, przepisach szczególnych wynikających z udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zawartych umowach, a także prawnie uzasadnionym interesie administratora.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres w którym jest to niezbędne do realizacji usługi, umowy lub okres przetwarzania wynika z przepisu prawa.
5. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu dane zostaną usunięte.
6. Podanie danych jest wymogiem koniecznym wynikającym z przepisów ustawy o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustaw regulujących realizacje świadczeń opieki zdrowotnej. Nie podanie danych osobowych w tym danych o stanie zdrowia, przeciwskazań do fizjoterapii uniemożliwi przeprowadzenie leczenia nie narażając Cię na utratę zdrowia lub życia. W takim przypadku przeprowadzenie leczenia fizjoterapeutycznego lub innych oferowanych usług medycznych nie będzie możliwe.
7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub umowy.
8. Masz prawo dostępu do Twoich danych, sprostowania i uzupełnienia danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
9. Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10. Administrator nie przekazuje Twoich danych poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego